Youtube!

Verket har blivit med youtube-kanal! Om du har filmklipp från spelningar på Verket får du gärna skicka dem till verketfilmer@gmail.com
Använd sprend, dropbox eller motsvarande tjänst för att skicka dina filer så att vi kan ta emot och lägga upp dem!

https://www.youtube.com/channel/UCvCMCDn3rjjh5C3FC6b7hhw

Punkfest 14 en succé!

Punkfest är ett av få arrangemang som drivs av Verkets egna arrangörsgrupp. Punkfest 14 blev en slutsåld succé späckad med spelningar som publiken i Umeå sent kommer glömma! Vi är mycket stolta över att än en gång huserat denna legendariska festival, som i år firade tjugo år!

 

punkfest14

Kallelse till Verkets årsmöte 2017! 19 Mars 13:00 på Verket

Nu är det åter dags för det årliga (ordinarie) årsmötet på Verket. De punkter vi kommer att gå igenom är framförallt följande (saxade från våra stadgar):

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast den sista mars. Varje medlem har en röst vid årsmötet. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen.
 12. Val av revisorer samt suppleanter.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tjugo procent av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.”

Angående inlämnande av motioner inför Verkets årsmöte gäller följande:

Medlem som önskar att ett visst ärende, motion, skall behandlas vid det ordinarie årsmötet, skall senast en månad före ordinarie årsmöte anmäla detta till styrelsen.
Motioner kan skickas in från utlysning av årsmöte fram till 14 dagar innan (motionsstopp), och ska sedan skickas ut till Verkets medlemmar på mejllistan. Inför extrainsatt årsmöte blir motionsstopp 7 dagar innan. Styrelsen är skyldig att i god tid upplysa medlemmarna när motionstiden går ut.”

Avslutningsvis: Kallelsen till detta möte kommer att gå ut via Verkets medlemsmejl (får du inte mejlet trots att du är medlem? Kontakta verketforening@gmail.com så löser vi det) under eftermiddagen den 16:e Februari 2017. För mer information kring föreningens stadgar m.m. se Verkets hemsida: http://verketumea.se/?page_id=2

Det kommer även att serveras fika på mötet.

Vi ses!

Vinnaren av Verkets t-shirt tävling!

Vinnaren i Verkets nya t-shirt tävling korades under kvällen på 10-årskalaset och vinnaren blev ingen mindre än Gerda Berglund, till vardags konstnär och medlem i Misantropic och Bitchcraft. Förutom den eviga äran så kommer Gerda även att få gratis inträde på alla Verketarr under 2017.

Här nedan kan ni se det vinnande bidraget. Dessa t-shirtar kommer inom en snar framtid att tryckas upp och finnas till försäljning, så håll utkik här och på Verkets facebooksida när det är klart.
tshirt2_gerda

Verkets 10-årsfest & T-shirttävlning 2.0!

I Februari 2017 firar Verket 10 år (sedan första spelningen)!

Det firas med dels ett 10-årskalas (Se Affisch, eller Facebookevent: https://www.facebook.com/events/226707971072378/ ) och dels med en ny T-shirttävling!

”TÄVLING T-SHIRT DESIGN!
Det ska tryckas upp nya Verkettröjor och den här tävlingen var en succé sist! Skicka in ditt bidrag till verketforening@gmail.com, senast 3 Februari.

Det du behöver göra är en lagom detaljrik bild som ska kunna tryckas på svarta/vita tröjor, pga amatörer som trycker t-shirtarna blir det bara i EN färg. Bilden ska vara max ett A4 stort.

Vad vinner vinnaren då? JO! Förutom >evig ära< är priset gratis inträde till arr på Verket under hela 2017!!!!”

Tävlingen avgörs på Verkets 10-årsfest nu på Lördag, men självklart kan även de som inte kommer på festen delta i tävlingen!

VERKET AFFISCH 2

Jullov! 22 dec 16 – 9 Jan 17

Verket tar jullov mellan 22 Dec – 9 Jan.

Redan inplanerade arrangemang under perioden påverkas inte, men inga nya planeras in.

God jul och gott nytt D.I.Y -år till er alla!

jullov-v

Uppdatering av hemsidan

Hej! Vi håller på att uppdatera vår hemsida. Det innebär att saker och ting kan se lite annorlunda ut, men oroa er inte verksamheten fortsätter som vanligt.

En förändring som vi kan meddela redan nu är att information om arrangemang kommer flyttas till kalendern dvs kommer inte att presenteras på huvudsidan som inlägg.