Medlemskap

Bli medlem i föreningen Verket

Nedan finner du instruktioner angående hur du går tillväga för att bli medlem i föreningen Verket. Det är dock viktigt att du läser igenom Verkets medlemsvillkor innan du blir medlem!

 


 

Bli Medlem

Betala medlemsavgiften (minst 50 SEK) via Swish (123-166 59 42) eller via Verkets plusgirokonto (Nordea 920287-0). Kom ihåg att märka inbetalningen med ditt namn samt ”Medlemsavgift”. Om du är ny medlem/har nytt telefonnummer eller liknande: Maila ditt för- och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer och e-mail till verketforening@gmail.com.
Medlemskapet gäller för ett kalenderår.

 

Vid medlemskap godkänner du nedanstående behandling av dina personuppgifter.

 

Behandling av medlemmars personuppgifter

Verket är en brukarstyrd organisation som styrs av medlemmarna genom styrelsemöten, medlemsmöten samt genom arrangör- och verksamhetsgrupper. Som medlem i föreningen Verket kan du bland annat arrangera spelningar eller andra event samt bruka föreningens replokaler. Vid medlemskap i föreningen Verket behöver du lämna in vissa personuppgifter till vårt medlemsregister. Detta för att vi ska kunna kontakta dig gällande föreningens verksamhet samt för att kunna föra statistik som är av intresse för föreningen (exempelvis medlemsantal). Medlemmarnas olika roller i föreningen kan även komma att registreras i registret samt i andra dokument (exempelvis roller som styrelsemedlem, ljudtekniker etc). Medlemmars personuppgifter registreras även i föreningens andra dokument (exempelvis kontrakt, protokoll, kontaktlistor etc). Medlemmars personuppgifter kan även komma att delas med andra organisationer, så som Umeå kommun, Nordea Bank och andra banker, Rapid Alarm. Detta görs dock alltid via ytterligare ett samtycke mellan organisationen, Verket och dig som privatperson.

Vid arrangemang insamlas arrangörens personuppgifter under samtycke samt vissa personuppgifter som är kopplade till de band/artister som ska spela under arrangemanget. De personuppgifter som registreras är könstillhörighet av artister/bandmedlemmar samt artister/bands nationalitet. Denna information samlas in för att kunna föra statistik som bland annat används i samband med ansökningar gällande verksamheten. Dessa uppgifter identifieras inte mot bandens specifika medlemmar utan samlas in som fristående uppgifter. Arrangören ansvarar för att dessa uppgifter samlas in samt att det finns ett samtycke vid insamlandet av uppgifterna.

Vid hyra av replokal samlas bandmedlemmars personuppgifter in under samtycke. Detta för att dokumentera föreningens repande band/medlemmar, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter, statistik etc.

Ovannämnda personuppgifter sparas så länge du är medlem samt så länge uppgifterna behövs för föreningens räkning (exempelvis för fakturering, statistik). Vissa av uppgifterna sparas som längst till föreningens upplösning (exempelvis protokoll, medlemsregister, statistik, foton).

Slutligen vill vi meddela att du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära begränsning av personuppgiftsbehandling, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Du kan kontakta oss på verketforening@gmail.com

2 svar på “Medlemskap”

    1. Hej! Medlemskapet gäller ett kalenderår i taget. Så oavsett när på året du blev medlem gäller det till och med 31/12.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *