Extra årsmöte

Verket håller ett extra årsmöte tisdagen den 10 september kl: 18:00 i Bildakällarn. För rösträtt under mötet ska du vara medlem (bli medlem senast söndag 8 september). Nedan finner du mötets dagordning!

Extra årsmöte
Dagordning 10 september 2019
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Övriga frågor
 8. Extra årsmötets avslutande.

Verket-arr på Stallet

Nu ska Verket börja arrangera på Stallet i väntan på en egen lokal!

Tanken är att upplägget för detta samarbete mellan Verket och Studiefrämjandet ska vara så likt Verkets tidigare upplägg som möjligt!

Arrangörer (Verket-medlemmar – alla kan bli medlem) kan hyra Stallet via Verket under fredagar, lördagar, söndagar, från 24 augusti 2019 (Stallets första lediga datum). Arrangören kontaktar Verket via mail verketforening@gmail.com med önskat datum/lineup. Verket kontaktar i sin tur Stallet för att boka datumet.

Arrangören som arrangerar via Verket ska betala 1000:- till Studiefrämjandet istället för 2000:-. För att underlätta vid fakturering kommer arrangören att betala denna summa till Verket, som i sin tur betalar Studiefrämjandet. Arrangören betalar även 30:-/40:- per betalande besökare (beroende av könsfördelningen på scen), till Verket. Verket tillhandahåller en ljudtekniker samt betalar Studiefrämjandet ytterligare 1000:- i hyra (Studiefrämjandet får alltså 2000:- i hyra i slutändan, från arrangören och från Verket).

Linus Elldegren (styrelseledamot) tar hand om bokningarna för Verkets del, under Marlene Johnssons semester (1 juli-7 augusti). På grund av semestertider kan det ta lite tid innan ni får svar på mail!

För att jobba som ljudtekniker under ett arrangemang ska du maila till verketforening@gmail.com för att få vidare information!

Verket tar semester!

Verkets anställda kommer ha semester från 1 juli och är tillbaka på kontoret igen den 7 augusti!

Under hösten 2019 hoppas vi att Verket kan erbjuda mer arrangemangsverksamhet än det som varit sedan vi flyttade från lokalen på Umestan. Förhoppningsvis har vi mer information om detta snart, så att ni kan börja peppa inför hösten redan nu under sommaren!

To be continued..

Verket tipsar!

Verket vill tipsa om det konstnärliga projektet; Myter och verkligheter – en *lesbisk odyssé. Projektet drivs av föreningen Lesbisk Makt som arbetar med lesbisk historia och nutid i de norra länen. Genom historisk och samtida research, ett kringresande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram ska projektet ge lesbiska, queera och trans-ungdomar med anknytning till Norrland ökat tolkningsföreträde i historieskrivningen, strategier att leva ett gott liv och verktyg för att uttrycka sig konstnärligt.

En del i projektet är ett mentorsprogram där 15 st unga vuxna arbetar konstnärligt under ett år för att skapa ett verk som ska visas på en vandringsutställning under år 2019/20. Förutom att utvecklas på ett konstnärligt plan, ger mentorsprogrammet en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Ansökan riktar sig till personer mellan 15-25 år som bor/har bott i Norrland. Deltagande är gratis! Ansök senast 3 maj via https://lesbiskmakt.nu/konstnarligt-mentorsprogram

Affisch: Myter och verkligheter – en *lesbisk odyssé

Verkets årsmöte!

Söndagen den 24 mars kl: 13:00 har Verket årsmöte! Platsen är Bildakällaren, där Verket har sitt kontor! Även om du inte är medlem i Verket är du välkommen att deltaga på mötet. Om du dock vill kunna använda din röst under mötet ska du betala in medlemsavgiften senast torsdag 21 mars. Vi bjuder på fika!

Vi ses!

Vinnare av quiz-tävling!

Verket medverkade under Välkomstmässan vid Umeå universitet i september. Där delades information ut till nyfikna personer som önskar veta mer om föreningen Verket. Det hölls även en quiz-tävling där priset var ett års medlemskap i föreningen samt ett fritt inträde till något av Verkets kommande arrangemang. Vinnaren är nu korad och underrättad via mail! Grattis! Tack till alla ni som kom förbi, var nyfikna och deltog i tävlingen!

För att vinnaren ska kunna använda sin fribiljett så snart som möjligt behövs självklart ett arrangemang! Därför vill vi meddela och påminna om att Verket för närvarande arbetar med att skapa samarbete med andra aktörer för att kunna arrangera spelningar i väntan på ny lokal! Framöver kommer ni kunna hitta Verkets kommande arrangemang på här på Verkets hemsida under fliken Kalender eller på Verkets facebook-sida

Verket’s not dead!

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar och besökare på Verket på att föreningen Verket fortfarande finns och är aktiv, även om vi för tillfället saknar lokal. Vi söker efter ny lokal och vi undersöker även möjligheter till olika typer av samarbeten med andra föreningar och studieförbund. Vi kommer att fortsätta ha medlemsmöten och eftersom Verket till stor del drivs ideellt och av oss medlemmar så är det viktigt att vi medlemmar kommer på dessa möten, så kom och ta med era önskningar och visioner, vi skapar vår framtid tillsammans.
Känner du till någon lokal eller har tips på lokaler som vi skall kolla upp? Skicka ett mail till verketforening@gmail.com

Verket flyttar!

Verket kommer flytta ut ur sin nuvarande lokal på Umestan den sista maj. Därav kan tyvärr inga arrangemang hållas under maj månad då denna tid kommer användas till allt som hör en flytt till. Replokalsverksamheten är självklart också avslutad på grund av flytten. Verket arbetar för fullt med att hitta en ny lokal för verksamheten och lovar att återkomma med information här när ny lokal är funnen! I väntan på detta är ni välkomna att hjälpa till med flytten samt letande av lokal! Verket drivs främst av ideellt arbete och behöver därför all hjälp som föreningen kan få! Vi kämpar tillsammans för Umeås musik- och kulturliv! Om du har någon idé gällande någon lokal eller vill hjälpa till på något annat sätt är du välkommen att skriva till verketforening@gmail.com TACK!

/Verkets kulturproducenter

Kallelse till Verkets årsmöte 2018 18 Mars 14:00 på Verket!

Nu är det åter dags för årsmötet på Verket. De punkter vi kommer att gå igenom är framförallt följande (saxade från våra stadgar):

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast den sista mars. Varje medlem har en röst vid årsmötet. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen.
 12. Val av revisorer samt suppleanter.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötets avslutande.

Efter beslut av styrelsen eller då revisor eller minst tjugo procent av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte utlysas för visst bestämt ändamål.”

Angående inlämnande av motioner inför Verkets årsmöte gäller följande:

Medlem som önskar att ett visst ärende, motion, skall behandlas vid det ordinarie årsmötet, skall senast en månad före ordinarie årsmöte anmäla detta till styrelsen.
Motioner kan skickas in från utlysning av årsmöte fram till 14 dagar innan (motionsstopp), och ska sedan skickas ut till Verkets medlemmar på mejllistan. Inför extrainsatt årsmöte blir motionsstopp 7 dagar innan. Styrelsen är skyldig att i god tid upplysa medlemmarna när motionstiden går ut.”

Avslutningsvis: Kallelsen till detta möte kommer att gå ut via Verkets medlemsmejl (får du inte mejlet trots att du är medlem? Kontakta verketforening@gmail.com så löser vi det) senast den 18:e Februari 2018. För mer information kring föreningens stadgar m.m. se Verkets hemsida: http://verketumea.se/?page_id=2

Det kommer även att serveras fika på mötet.

Julledighet

Nu går vi anställda på julledighet och är åter på kontoret den 9 januari 2018. God jul och gott nytt år alla Verketlovers!

Hälsningar
Emma & Patrik