Kulturkompis

Verket medverkar i Bildas projekt Kulturkompis!

Under hösten 2018 och våren 2019 erbjuder vi dem som har Kulturkompis-pass fri tillgång till alla höstens arrangemang! Verket vill uppmana alla etablerade svenskar och nyanlända till att vara en del av detta projekt – Välkomna  till Verket!

Då Verket för närvarande inte har någon lokal att husera i finns det heller inte några bokade arrangemang. Dock arbetar Verket för närvarande med att skapa samarbete med andra aktörer för att kunna arrangera spelningar i väntan på ny lokal! Framöver kommer ni kunna hitta Verkets kommande arrangemang här på Verkets hemsida under fliken Kalender eller på Verkets facebook-sida.

För att boka biljetter till ett av våra arrangemang gör ni så här:
Maila vilket arrangemang ni tänkt att besöka, vilken dag, antal medlemmar i kulturkompisgruppen samt alla i gruppens namn till verketforening@gmail.com. Maila senast två dagar innan det aktuella arrangemanget äger rum. Därefter behöver ni ingen fysisk biljett för att besöka arrangemanget, utan ni kommer in via att visa ert kulturkompis-pass samt genom att uppge ert namn vid entrén.

 


 

Vad är Kulturkompis – Make Friends Through Culture?

Kulturkompis – Make Friends Through Culture – ger nyanlända/asylsökande och etablerade svenskar möjlighet att gå på kulturaktiviterer tillsammans – konsert, bio, museum eller liknande. Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande, där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället samt främjar deltagandet i samhällslivet.

 

Hur funkar det?
  • Registrera dig här genom att följa anvisningarna.
  • Efter registrering kommer Bilda att placera dig i en grupp med andra Kulturkompisar samt kontakta dig med mer information. En av de etablerade kommer tillfrågas att bli ledare för gruppen.
  • För att ta del av Kulturkompispaketet skall ni vara en grupp på fyra personer (minst halva gruppen skall vara nyanlända/asylsökande).
  • Kulturkompisgrupper går därefter gratis på olika kulturaktiviteter i sin stad. På varje ort finns kulturaktörer som stöttar projektet med fribiljetter. De kulturaktörer i Umeå som erbjuder biljetter finns samlade härGruppledarna får mer information från Bilda kring hur bokning av biljetter fungerar.
  • Gruppen väljer själv kulturaktivitet av de aktiviteter som erbjuds inom Kulturkompispaketet samt bestämmer en dag när det passar alla inom gruppen bäst att gå.
  • Efter kulturaktiviteten ses gruppen för att samtala (helst på svenska) kring tre korta frågor gällande upplevelsen, gärna över en fika.
  • Gruppen måste träffas minst 9 studietimmar (9 x 45min). Träffarna rapporteras till Bilda som folkbildning via en närvarolista.