Safer Spaces

Att skapa en tryggare miljö

Verket strävar efter att vara en trygg och välkomnande plats med ett accepterande klimat där sexism, rasism, homofobi, transfobi, fettfobi, funkofobi, ageism och andra typer av förtryck inte förekommer. Verket har därför utformat en Safer Spaces Policy för att kunna skapa en trygg miljö där alla personer kan ta plats och delta i verksamheten på samma villkor. Vi förväntar oss att Verkets medlemmar och besökare gör sitt bästa för att upprätthålla denna policy och därigenom deltar i att forma en gemenskap som bygger på ömsesidig respekt.

 


 

safer spaces policy:
  • Anta inte någons könstillhörighet eller pronomen.
  • Respektera andras tankar och åsikter så länge de inte bryter mot Verkets värdegrund.
  • Respektera andras fysiska och emotionella gränser. Du får alltså inte vidröra andra personer utan deras tillåtelse eller göra någon obekväm/exkludera någon genom förtryckande beteende.
  • Var mottaglig för kritik från personer som upplever ditt beteende som problematiskt.
  • Alkohol är ingen ursäkt för ett dåligt beteende – lär dig dina egna gränser.
  • Om du tror att någon annan mår dåligt – tveka inte att fråga hur den mår.
  • Var mottaglig för dina egna känslor. Tveka inte att be om hjälp om du mår dåligt fysiskt eller psykiskt. Ta hjälp av någon på plats eller kontakta en vän.
  • Respektera huset samt området runt omkring. Du ska ej bruka våld eller på annat sätt förstöra Verkets interiör eller område runt omkring. Exempelvis ska du ej kasta glasflaskor, tänk på djur och natur! 
Ingående förklaringar utifrån ovanstående punkter

Tillsynes ”harmlösa” skämt, språkbruk eller dylika beteenden kan omedvetet bidra till ett större, redan etablerat förtryck som finns i samhället. Dessa förtryck marginaliserar, diskriminerar och exkluderar vissa grupper i vårt samhälle. Därav är det viktigt att de som ingår i Verkets gemenskap arbetar kritiskt och förebyggande gentemot dessa förtryckande strukturer. Då vi inte kan vara helt fristående från samhällets förtryckande strukturer vill Verket uppmana alla att vara medvetna om att vissa handlingar och uttryck kan påverka andra personer negativt, oavsett handlingens/uttryckets avsikt. Var därför öppen och förstående inför andra personers reaktioner samt ändra ditt beteende om någon ber dig eller när du märker att du gör någon obekväm.

Verket definierar förtryckande beteende utifrån handlingar som kan uppfattas förminskande, marginaliserande eller bortstötande. Även handlingar som hotar, skadar och/eller diskriminerar någon på grund av funktion, ålder, kön, sexualitet, språk, etnicitet, utbildning, personligt uttryck eller andra faktorer.

Verket har en nolltoleranspolicy gällande sexuellt och/eller fysiskt våld. Detta involverar ihärdiga trakasserier samt hot om sexuellt/fysiskt våld. Den som överträder dessa gränser ska bli ombedd att lämna Verkets lokal samt kan komma att bli portad från deltagande i verksamheten. Arrangörer och andra personer på plats är berättigade att avvisa en sådan person från Verkets lokal samt Verkets område.

Verket är ingen domstol, därav har Verket tagit ett ideologiskt beslut gällande situationer där ord står mot ord. Verket har beslutat att lita på överlevaren (den person som blivit utsatt av förövaren). Detta gäller även om övergrepp har skett utanför Verkets lokaler. Vid övergrepp i Verkets lokal förväntas det i första hand att förövaren ska ändra på sitt beteende, därefter kan personen bli avvisad från lokalen för kvällen. Vid grövre överträdelser ska förövaren omedelbart lämna lokalen. Därefter ska det beslutas på ett medlemsmöte om huruvida personen ska portas. Önskvärt är att personen ifråga inte beträder Verkets lokal tills dess att ett beslut har tagits.

Om du vill kontakta Verket angående upplevelser som berör denna policy eller om du har frågor rörande policyn/arrangörers hanteringar av policyn, uppmuntrar vi dig att höra av dig till: saferspacesverket@gmail.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *