Extra årsmöte

Verket håller ett extra årsmöte tisdagen den 10 september kl: 18:00 i Bildakällarn. För rösträtt under mötet ska du vara medlem (bli medlem senast söndag 8 september). Nedan finner du mötets dagordning!

Extra årsmöte
Dagordning 10 september 2019
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
  7. Övriga frågor
  8. Extra årsmötets avslutande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *