Verket

Föreningen Verket

Föreningen bildades i slutet av år 2006. Några månader senare flyttade föreningen in på Västra Strandgatan för att bedriva konsert- och replokalsverksamhet. Verket har sedan starten arbetat för att fylla behovet av en oberoende konsertlokal där alternativ musik kan framföras. En konsertlokal som kan användas av alla – oavsett kön, klass, etnicitet, ålder, musikalisk genre eller tidigare kunskaper. År 2013 flyttade föreningen till nya lokaler på Umestan 139 där verksamheten pågick fram till och med maj 2018 på grund av rivningskontrakt. Föreningen Verket lever dock vidare, trots bostadslöshet. Idag arbetar föreningen med att  leta nya lokaler samt med att bedriva några få arrangemang i Verkets namn.


verksamhet och lokal

Verket arbetar för att vara en brukarstyrd verksamhet där flera olika konstnärliga uttryck kan verka. På kort tid  har Verket kommit att bli en av Umeås viktigaste och mest aktiva föreningar gällande alternativ kultur och musik. Exempelvis spelade 144 unika band på Verkets scen under 2017. Utöver konsert- och replokalsverksamhet har Verket anordnat eller bidragit till föreläsningar, konstutställningar, workshops samt olika slags kurser. Bland annat har Verket anordnat killmiddagar, ljudteknikutbildningar och en fotoutställning för att fira Verket tio år.

Förhoppningen är att Verkets kommande lokal ska kunna erbjuda replokaler, konsertlokal, en cafe/hängyta samt kontor. Verket önskar även kunna erbjuda en ännu bättre tillgänglighetsanpassad lokal än tidigare.

Arrangemang på Verket

Varken de anställda eller styrelsen i föreningen brukar anordna arrangemang på Verket. Istället är tanken att Verkets medlemmar ska använda Verket som en plattform för att enkelt kunna anordna arrangemang i Verkets lokal. Då det ofta kostar skjortan att anordna arrangemang eller uppleva kulturevenemang har Verket valt att bidra med lokal, ljudtekniker och låga entrékostnader (mot en låg kostnad) vid arrangemang på Verket. Tanken är att vem som helst ska kunna arrangera spelningar eller andra kulturarrangemang oberoende ekonomi eller tidigare kunskaper. För att arrangera på Verket behöver du vara medlem i föreningen. Vid intresse, fixa ett medlemsskap och hör av dig!

Styrelsen och de anställda

Verket drivs som ett kooperativ där medlemmarna träffas en gång varje månad för att fatta gemensamma beslut rörande verksamheten. Föreningen har två deltidsanställda som främst arbetar med det administrativa rörande ekonomi, konsert- och replokalsverksamhet samt utveckling av verksamheten. Allt arbete utöver detta sker ideellt vilket främst är tillhandahållning av föreningens lokal.

Verket på andra platser

| Facebook | InstagramBlogspot (arkiv) |

För arrangörer

Arrangera på Verket!

Vem som helst kan arrangera en spelning eller agera musiker på Verkets scen! Verket ställer inte några krav på tidigare kunskap eller stora intäkter från dig som arrangör. Alla musikstilar är välkomna att ta plats! De senaste åren har omkring 150 unika band spelat på Verkets scen varje år, med omkring 50–100 stycken arrangemang per år.

 


 

Verket arrar på Stallet!

I väntan på att Verket ska hitta en egen lokal kan arrangörer hyra Stallet via Verket under fredagar, lördagar, söndagar, från 24 augusti 2019 (Stallets första lediga datum). 

I samband med ditt arrangemang tillhandahåller Verket en ljudtekniker, rådgivning samt marknadsför arrangemanget i Verkets evenemangskalender på Facebook och i kalendern här på hemsidan. Stallet tillhandahåller lokal, teknisk utrustning, musikutrustning samt rådgivning.

Så här går det till

Arrangören kontaktar Verket via mail verketforening@gmail.com med önskat datum, lineup samt bandens könsfördelning. Verket kontaktar i sin tur Stallet för att boka datumet.

Arrangören som arrangerar via Verket ska betala 1000:- till Studiefrämjandet istället för 2000:-. För att underlätta vid fakturering kommer arrangören att betala denna summa till Verket, som i sin tur betalar Studiefrämjandet. Arrangören betalar även 30:-/40:- per betalande besökare (beroende av könsfördelningen på scen), till Verket. Verket tillhandahåller en ljudtekniker samt betalar Studiefrämjandet ytterligare 1000:- i hyra (Studiefrämjandet får alltså 2000:- i hyra i slutändan, från arrangören och från Verket).

För att jobba som ljudtekniker under ett arrangemang ska du maila till verketforening@gmail.com för att få vidare information!

Du ska även fylla i detta dokument efter ditt arrangemang!
Stallet Arrangemangsdokumentation

Vid avbokning

Arrangörer som avbokar gig eller ljudtekniker med kortare än två veckors varsel måste betala 500 kr till Verket. Denna regel är till för att våra ljudtekniker ska ha en dräglig arbetsmiljö. Pengarna från sena avbokningar tillfaller den ljudtekniker som skulle ha jobbat.

 

OBS! Dokumenten nedan gäller inte för Verket-spelningar på Stallet.

Läs här

Kontrakt rörande aktiviteter på Verket
Arrangörsguide
Backline och sceninfo 
Checklista för städning av Verket
Safer Spaces Policy

Repa på Verket

Repa på Verket!

Föreningen arbetar för ett alternativt kulturhus där ej kommersiell samt ej etablerad musik kan skapas och framföras. På Verket ska alla ha samma förutsättningar när det gäller att kunna utvecklas musikaliskt och ta plats på scenen. 

 


 

Verket har i dag inga replokaler att hyra ut! 

Tanken är dock att Verkets kommande lokal ska tillhandahålla omkring tre replokaler. En av replokalerna kommer att ha fullt utrustad backline. Verket är inte bundet till något studieförbund eller organisation, utan samarbetar med alla! Replokalerna brukar delas med ca 3 band.

Mervärden för repande band på Verket
  • En av Verkets replokaler ska alltid ha fullt utrustad backline.
  • Repande band har tillgång till huset 24 timmar om dygnet. 
  • Band som repar på Verket har förtur vid önskan om att arrangera på Verket. 
  • Verket erbjuder de band som repar på Verket att produktionsrepa på Verkets scen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och hoppas därför kunna skapa ytterligare mervärden för Verkets kommande hyresgäster. 

LETAR du EFTER REPLOKAL?

Mejla bandinformation (bandnamn, antal medlemmar samt önskad start för hyrande av replokal) till verketforening@gmail.com

 

Medlemskap

Bli medlem i Verket

Som medlem i Verket stöttar du icke kommersiell kultur! Kom ihåg att läsa igenom Verkets medlemsvillkor innan du blir medlem!

 


 

Bli Medlem

Vill du arrangera spelningar, lära dig om ljud- och ljusteknik, arbeta som tekniker under Verkets arrangemang eller hyra våra replokaler? I så fall bör du bli medlem i Verket! Som medlem i Verket stöttar du även icke kommersiell kultur!

För att bli medlem behöver du fylla i formuläret nedan samt betala in medlemsavgiften. Medlemskapet gäller för ett kalenderår (1 januari – 31 december).

Bli medlem i Verket

 

Vid medlemskap godkänner du nedanstående behandling av dina personuppgifter.

Behandling av medlemmars personuppgifter

Verket är en brukarstyrd organisation som styrs av medlemmarna genom årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten. Vid medlemskap i Verket behöver du lämna in vissa personuppgifter till vårt medlemsregister. Detta för att vi ska kunna kontakta dig gällande föreningens verksamhet,  föra statistik samt för rapportering till andra organisationer. Medlemmarnas olika roller i föreningen kan även komma att registreras i registret samt i andra dokument. Medlemmars personuppgifter registreras även vid behov i andra dokument. Medlemmars personuppgifter kan även komma att delas med andra organisationer. Detta görs dock alltid via ytterligare ett samtycke mellan organisationen, Verket och dig som privatperson.

Vid arrangemang insamlas arrangörens personuppgifter under samtycke samt vissa personuppgifter som är kopplade till de band/artister som ska spela under arrangemanget. De personuppgifter som registreras är könstillhörighet av artister/bandmedlemmar samt artister/bands nationalitet. Denna information samlas in för att kunna föra statistik som bland annat används i samband med ansökningar gällande verksamheten. Dessa uppgifter identifieras inte mot bandens specifika medlemmar utan samlas in som fristående uppgifter. Arrangören ansvarar för att dessa uppgifter samlas in samt att det finns ett samtycke vid insamlandet av uppgifterna.

Vid hyra av replokal samlas bandmedlemmars personuppgifter in under samtycke. Detta för att dokumentera föreningens repande band/medlemmar, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter, statistik etc.

Ovannämnda personuppgifter sparas så länge du är medlem samt så länge uppgifterna behövs för föreningens räkning (exempelvis för fakturering, statistik). Vissa av uppgifterna sparas som längst till föreningens upplösning (exempelvis protokoll, medlemsregister, statistik, foton).

Slutligen vill vi meddela att du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära begränsning av personuppgiftsbehandling, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Du kan kontakta oss på verketforening@gmail.com

Kontakta oss!

De anställda

Verkets två anställda arbetar dagtid under vardagar.
Observera att de anställda endast arbetar 50%, därav kan svar ibland dröja.

 


 

Vill du kontakta oss?

På kontoret sitter Verkets kulturproducenter Marlene Johnsson (076-100 31 04)
och Patrik Wallström  (072-216 42 66, tjänstledig).
Kontoret besöksadress: Bildakällaren, Östra Rådhusgatan 2, Umeå.
Postadress: Verket C/o Bilda, Kungsgatan 36, 90325 Umeå.
E-mail: verketforening@gmail.com

Vill du repa på Verket?

Mejla bandinformation (bandnamn, antal medlemmar samt önskad start för hyrande av replokal).

Vill du arrangera på Verket?

Mejla kortfattad information om arrangemanget (datum, vilka band, bandens könsfördelning, musikgenre, önskad entrékostnad osv).

Vill du bli medlem i Verket?

Mejla dina uppgifter (för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, mail) samt betala in medlemsavgiften på 50 SEK (eller mer!) via Swish (123-166 59 42) eller via Verkets plusgirokonto (Nordea 920287-0). Medlemskapet gäller för ett kalenderår.
Märk betalningen med ditt namn samt ”Medlemsavgift”!

OBS!

Verket som förening arrangerar inte själv spelningar med turnerande band! Detta på grund av att föreningen endast har två anställda på 50% vardera. Därför är det tyvärr ingen idé att skriva till föreningen i önskan om detta. Turnerande band kan istället testa att kontakta något lokalt band i samma genre eller kontakta arrangörskollektiv som 090 Hardcore, Out of step och Rappel eller kontakta festivalerna Umefolk, Visfestivalen, Punkfest och House of Metal.

Kontaktformulär:

Namn (behövs)

E-mail (behövs)

Ämne

Meddelande