Verket

Julledigt!

Kontoret är stängt från och med 20 december och öppnar igen 8 januari.

 


Föreningen Verket

Föreningen bildades i slutet av år 2006. Några månader senare flyttade föreningen in på Västra Strandgatan för att bedriva konsert- och replokalsverksamhet. Verket har sedan starten arbetat för att fylla behovet av en oberoende konsertlokal där alternativ musik kan framföras. En konsertlokal som kan användas av alla – oavsett kön, klass, etnicitet, ålder, musikalisk genre eller tidigare kunskaper. År 2013 flyttade föreningen till nya lokaler på Umestan 139 där verksamheten pågick fram till och med maj 2018 på grund av rivningskontrakt. Föreningen Verket lever dock vidare, trots bostadslöshet. Idag arbetar föreningen med att  leta nya lokaler samt med att bedriva några få arrangemang i Verkets namn.


verksamhet och lokal

Verket arbetar för att vara en brukarstyrd verksamhet där flera olika konstnärliga uttryck kan verka. På kort tid  har Verket kommit att bli en av Umeås viktigaste och mest aktiva föreningar gällande alternativ kultur och musik. Exempelvis spelade 144 unika band på Verkets scen under 2017. Utöver konsert- och replokalsverksamhet har Verket anordnat eller bidragit till föreläsningar, konstutställningar, workshops samt olika slags kurser. Bland annat har Verket anordnat killmiddagar, ljudteknikutbildningar och en fotoutställning för att fira Verket tio år.

Förhoppningen är att Verkets kommande lokal ska kunna erbjuda replokaler, konsertlokal, en cafe/hängyta samt kontor. Verket önskar även kunna erbjuda en ännu bättre tillgänglighetsanpassad lokal än tidigare.

Arrangemang på Verket

Varken de anställda eller styrelsen i föreningen brukar anordna arrangemang på Verket. Istället är tanken att Verkets medlemmar ska använda Verket som en plattform för att enkelt kunna anordna arrangemang i Verkets lokal. Då det ofta kostar skjortan att anordna arrangemang eller uppleva kulturevenemang har Verket valt att bidra med lokal, ljudtekniker och låga entrékostnader (mot en låg kostnad) vid arrangemang på Verket. Tanken är att vem som helst ska kunna arrangera spelningar eller andra kulturarrangemang oberoende ekonomi eller tidigare kunskaper. För att arrangera på Verket behöver du vara medlem i föreningen. Vid intresse, fixa ett medlemsskap och hör av dig!

Styrelsen och de anställda

Verket drivs som ett kooperativ där medlemmarna träffas en gång varje månad för att fatta gemensamma beslut rörande verksamheten. Föreningen har två deltidsanställda som främst arbetar med det administrativa rörande ekonomi, konsert- och replokalsverksamhet samt utveckling av verksamheten. Allt arbete utöver detta sker ideellt vilket främst är tillhandahållning av föreningens lokal.

Verket på andra platser

| Facebook | InstagramBlogspot (arkiv) |

För arrangörer

Arrangera på Verket!

Alla musikstilar är välkomna att ta plats på Verkets scen! De senaste åren har omkring 150 unika band spelat på Verkets scen varje år, med omkring 50–100 stycken arrangemang per år.

 


 

Arrangera mera!

Vem som helst kan arrangera en spelning eller agera musiker på Verkets scen, då Verket inte ställer några krav på tidigare kunskap eller stora intäkter från dig som arrangör. I samband med ditt arrangemang tillhandahåller Verket en ljudtekniker, teknisk utrustning, musikutrustning, rådgivning samt marknadsför arrangemanget på Verkets Facebooksida och i kalendern här på hemsidan.

Vill du arrangera på Verket?

Mejla kortfattad information om arrangemanget (datum, vilka band, bandens könsfördelning, vilken musikgenre, önskad entrékostnad osv). Därefter hör vi av oss angående om det datum du önskat är ledigt! Allt som du behöver veta som arrangör finns att läsa i dokumenten nedan! 

Läs här

Kontrakt rörande aktiviteter på Verket
Arrangörsguide
Backline och sceninfo 
Checklista för städning av Verket
Safer Spaces Policy

många vill arrangera på Verket!

För att alla ska ha så lika förutsättningar som möjligt vill vi  helst att du bokar minst en månad i förväg. Detta innebär inte att “först till kvarn” gäller. Verkets primära mål är främst att skapa en jämlik musikscen. Det betyder att arrangemang som innehåller en diversitet gällande vilka kroppar som ges plats på scen, ges förtur (se Verkets värdegrund). Sådana beslut tas om flera arrangemang konkurrerar om samma datum. Alla beslut gällande arrangemang tas på föreningens medlemsmöten som hålls den andra tisdagen i varje månad.

Vid avbokning

Arrangörer som avbokar gig eller ljudtekniker med kortare än tre veckors varsel måste betala 500 kr till Verket. Tills dess att avgiften är betalad får personen inte boka Verket igen. Denna regel är till för att våra ljudtekniker ska ha en dräglig arbetsmiljö samt för att Verket inte ska stå tomt i onödan. Pengarna från sena avbokningar tillfaller den ljudtekniker som skulle ha jobbat.

 

Repa på Verket

Repa på Verket!

Föreningen arbetar för ett alternativt kulturhus där ej kommersiell samt ej etablerad musik kan skapas och framföras. På Verket ska alla ha samma förutsättningar när det gäller att kunna utvecklas musikaliskt och ta plats på scenen. 

 


 

Verket har i dag inga replokaler att hyra ut! 

Tanken är dock att Verkets kommande lokal ska tillhandahålla omkring tre replokaler. En av replokalerna kommer att ha fullt utrustad backline. Verket är inte bundet till något studieförbund eller organisation, utan samarbetar med alla! Replokalerna brukar delas med 2-3 band.

Mervärden för repande band på Verket
  • En av Verkets replokaler ska alltid ha fullt utrustad backline.
  • Repande band har tillgång till huset 24 timmar om dygnet. 
  • Band som repar på Verket har förtur vid önskan om att arrangera på Verket. 
  • Verket erbjuder de band som repar på Verket att produktionsrepa på Verkets scen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten och hoppas därför kunna skapa ytterligare mervärden för Verkets kommande hyresgäster. 

LETAR du EFTER REPLOKAL?

Mejla bandinformation (bandnamn, antal medlemmar samt önskad start för hyrande av replokal) till verketforening@gmail.com

 

Medlemskap

Bli medlem i föreningen Verket

Nedan finner du instruktioner angående hur du går tillväga för att bli medlem i föreningen Verket. Det är dock viktigt att du läser igenom Verkets medlemsvillkor innan du blir medlem!

 


 

Behandling av medlemmars personuppgifter

Verket är en brukarstyrd organisation som styrs av medlemmarna genom styrelsemöten, medlemsmöten samt genom arrangör- och verksamhetsgrupper. Som medlem i föreningen Verket kan du bland annat arrangera spelningar eller andra event samt bruka föreningens replokaler. Vid medlemskap i föreningen Verket behöver du lämna in vissa personuppgifter till vårt medlemsregister. Detta för att vi ska kunna kontakta dig gällande föreningens verksamhet samt för att kunna föra statistik som är av intresse för föreningen (exempelvis medlemsantal och medlemmars bostadsort). Medlemmarnas olika roller i föreningen kan även komma att registreras i registret samt i andra dokument för att underlätta administrativt arbete (exempelvis roller som styrelsemedlem, ljudtekniker etc). Medlemmars personuppgifter registreras även i föreningens andra dokument (exempelvis kontrakt, protokoll, kontaktlistor och dokument gällande lönehantering). Medlemmars personuppgifter kan även komma att delas med andra organisationer, så som Umeå kommun, Nordea Bank och andra banker, Idrottsservice och Rapid Alarm. Detta görs dock oftast via ytterligare ett samtycke mellan organisationen, föreningen Verket och dig som privatperson.

Vid arrangemang insamlas arrangörens personuppgifter under samtycke (detta för att kunna kontakta arrangören) samt vissa personuppgifter som är kopplade till de band/artister som ska spela under arrangemanget. De personuppgifter som registreras är könstillhörighet av artister/bandmedlemmar samt artister/bands nationalitet. Denna information samlas in för att kunna föra statistik som bland annat används i samband med ansökningar gällande verksamheten. Dessa uppgifter identifieras inte mot bandens specifika medlemmar utan samlas in som fristående uppgifter. Arrangören ansvarar för att dessa uppgifter samlas in samt att det finns ett samtycke vid insamlandet av uppgifterna.

Vid hyra av replokal samlas bandmedlemmars personuppgifter in under samtycke. Detta för att dokumentera föreningens repande band, nyckelkvittenser, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter, statistik samt som underlag till föreningens medlemsregister.

Ovannämnda personuppgifter sparas så länge du är medlem samt så länge uppgifterna behövs för föreningens räkning (exempelvis för fakturering, statistik). Vissa av uppgifterna sparas som längst till föreningens upplösning (exempelvis protokoll, medlemsregister, foton, statistik).

Slutligen vill vi meddela att du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära begränsning av personuppgiftsbehandling, för att göra invändningar eller för att begära radering av dina uppgifter. Du kan kontakta oss på verketforening@gmail.com

Vid medlemskap godkänner du ovanstående behandling av dina personuppgifter.

 

Bli Medlem

Om du vill bli medlem i föreningen betalar du in minst 50 kr (föreningen mottager gärna en högre medlemssumma) till Verkets plusgirokonto (Nordea) 302688-7. Kom ihåg att märka inbetalningen med ditt namn samt ”Medlemsavgift”. Medlemskapet gäller för ett kalenderår. Maila sedan ditt för- och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer, e-mail samt bostadsort till verketforening@gmail.com

Kontakta oss!

De anställda

Verkets anställda arbetar dagtid under vardagar.
Observera att de anställda endast arbetar 50%, därav kan svar ibland dröja.

 


Vill du repa på Verket?

Mejla bandinformation (bandnamn, antal medlemmar samt önskad start för hyrande av replokal).

Vill du arrangera på Verket?

Mejla kortfattad information om arrangemanget (datum, vilka band, bandens könsfördelning, vilken musikgenre, önskad entrékostnad osv).

Vill du bli medlem i Verket?

Mejla dina uppgifter (för- och efternamn, personnummer, telefonnummer, mail och bostadsort) samt betala in medlemsavgiften på 50 SEK (eller mer!) till Plusgirokonto (Nordea): 302688-7
Märk betalningen med ditt namn!

OBS!

Verket som förening arrangerar inte själv spelningar med turnerande band! Detta på grund av att föreningen endast har två anställda på 50% vardera. Därför är det tyvärr ingen idé att skriva till föreningen i önskan om detta. Turnerande band kan istället testa att kontakta något lokalt band i samma genre eller kontakta arrangörsgrupper som 090 Hardcore, Out of step och Rappel eller kontakta festivalerna Umefolk, Visfestivalen, Punkfest och House of Metal.

 

VERKET

Postadress: C/o Bilda Kungsgatan 36, 90325 Umeå
Besöksadress: Östra Rådhusgatan 2, 90326 Umeå
Telefonnummer: 072-216 42 66 eller 076-100 31 04
E-mail: verketforening@gmail.com

Kontaktformulär:

Namn (behövs)

E-mail (behövs)

Ämne

Meddelande